Truy cập

Hôm nay:
70
Hôm qua:
429
Tuần này:
499
Tháng này:
2557
Tất cả:
207560

Ý kiến thăm dò

Tổng kết phong các trào thi đua năm 2023; Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 29/01/2024 14:54:24

Hội nghị Tổng kết phong các trào thi đua năm 2023; Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 27/01/2024; UBND xã Vạn Thắng; Hội đồng Thi đua - khen thưởng xã Vạn Thắng long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết các phong trào thi đua năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024.
1. Thành phần mời tham gia hội nghị.

* Cấp huyện

- Đồng chí Huyện ủy viên- Trưởng phòng Nội vụ huyện;

- Đồng chí Chuyên viên Phòng Nội vụ ( Phụ trách lĩnh vực TĐ-KT cấp huyện )

* Cấp xã

- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ; Trưởng, các đoàn thể chính trị, các đoàn thể xã hội của xã;

- Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách khối Đảng, chính quyền cấp xã;

- Ban giám hiệu ba nhà trường, Trưởng trạm y tế, giám đốc HTXDVNN;

* Ở Thôn

- Các đồng chí Bí thư chi bộ-Trưởng thôn-Trưởng ban công tác mặt trận các thôn.

- Đại diện cho 15 tập thể và 31 cá nhân được khen thưởng năm 2023.

2. Thời gian: Bắt đầu từ: 08h00phút, ngày 27 tháng 01 năm 2024 ( Thứ bảy )

3. Địa điểm: Nhà văn hóa đa năng xã Vạn Thắng.

UBND XÃ VẠN THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TĐ–KT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-HĐTĐKT Vạn Thắng, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào Thi đua –Khen thưởng năm 2023

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024


PHẦN THỨ NHẤT

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI

1. Về khó khăn

Năm 2023, tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân nói chung, cùng với cả nước, cả tỉnh, cả huyện, xã nhà cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao, gây bất lợi cho người nông dân, làm ảnh hưởng đến phong trào Thi đua khen thưởng của địa phương.

2. Về thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của huyện, Sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, sự cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và sự nổ lực của nhân dân trong xã. Phong trào Thi đua năm 2023 của xã nhà đạt được kết quả chủ yếu sau đây.

Kết quả phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen

Trong năm qua xã nhà đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đảng Bộ xã, Khóa XXVIII, Nhiệm kỳ 2020–2025; phong trào thi đua học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, các sự kiện chính trị, thi đua xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu; thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi và các phong trào thi đua…

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sâu sát và cụ thể; sự phấn khởi, hăng hái thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và toàn thể nhân dân trong xã là yếu tố Quyết định để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của xã nhà có sự chuyển biến mạnh mẽ.

I. Những kết quả chủ yếu của Phong trào Thi đua năm 2023

1. Phong trào Thi đua phát triển kinh tế được phát động sôi nổi, rộng khắp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mùa vụ.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, các phong trào thi đua tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, huy động sức đóng góp của nhân dân, để có nguồn lực đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Vì vậy: Tình hình kinh tế-xã hội của địa phương giữ được ổn định và tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển mới, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích đất nông nghiệp được đưa vào sản xuất đạt 595,93ha; bằng 95,14% kế hoạch, trong đó diện tich lúa: 365ha, được cơ cấu 100% các loại giống lúa ngắn ngày, năng xuất lúa bình quân cả năm 126 tạ/ha; sản lượng thóc đạt 4.599 tấn, tăng 146 tấn so với cùng kỳ; Sản lượng lương thực quy thóc 4.854 tấn, đạt 105,5% kế hoạch năm. Chăn nuôi duy trì và phát triển tốt: Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 350 con, tăng 6% so với CK, đạt 66% KH năm; Đàn lợn 1.740 con, bằng 83,1% so với CK; và đạt 53,9% KH năm; Đàn gia cầm 223.600 con, tăng gấp hơn 3 lần năm 2022. Trong đó, trang trại nuôi vịt CPI tại thôn Quyết Thắng mới đi vào hoạt động, có tổng đàn xuất chuồng đạt trên 160 nghìn con/năm. Phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại được duy trì, công tác kiểm dịch, vệ sinh thú y được quan tâm. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, được thực hiện tốt; trong năm không có dịch bệnh xảy ra. Với diện tích 112,9 ha rừng ở hai thôn: Tân Sơn và Nhuệ Thôn, các hộ dân có đất trồng rừng, đều làm tốt khâu chăm sóc và bảo vệ, trong năm không xảy ra chặt phá rừng trái phép. Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tiếp tục được đầu tư, sản lượng nuôi, khai thác tăng hơn so với cùng kỳ.

Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua đã được phát động rộng rải trong nhân dân như: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nhiều thôn thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, vùng quy hoạch rau an toàn được duy trì sản xuất các loại cây rau mầu ngắn ngày cho năng xuất, chất lượng và hiệu quả; lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản đem lại hiệu quả cao.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, gieo trồng lúa lai đem lại năng xuất cao là thôn: Tân Sơn, Qùy Thắng; Lăng Thôn; Quyết Thắng…Trong phong trào sản xuất vụ đông đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất là thôn: Qùy Thắng, Lăng thôn… Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi như gia đình Ông Lê Văn Công; ông Lê Văn Nam – thôn Qùy Thắng, gia đình ông Lê Huy Công; gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm - Thôn Đông Tài; gia đình ông Lê Ngọc Thái; gia đình ông Trương Xuân Kỳ; gia đình Ông Nguyễn Văn Hoài – thôn Nhuệ Thôn; gia đình ông Hồ Sỹ Thọ- Thôn Quyết Thắng...

Trên lĩnh vực sản xuất TTCN, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ - thương mại cũng như thu khác đem lại những hiệu quả đáng khích lệ. Trong năm đã thành lập mới được 03 doanh nghiệp (đạt 150% chỉ tiêu huyện giao); Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 120 tỷ đồng. Giá trị sản xuất từ Công nghiệp-TTCN-ngành nghề-XD ước đạt 357,3 tỷ đồng và đạt 105,4% Kế hoạch năm. Thu nhập trên lĩnh vực Công nghiệp-TTCN-ngành nghề-XD ước đạt 146,7 tỷ đồng, đạt 98,5% KH năm.

Các loại hình dịch vụ thương mại hoạt động có hiệu quả, sản phẩm dịch vụ và hàng hóa bán lẻ tăng nhanh. Giá trị sản xuất từ nghành DVTM ước đạt 286,7 tỷ đồng; đạt 100,7% KH năm; Thu nhập từ DVTM ước đạt 103,2 tỷ đồng; tăng 16,7% so với CK và đạt 100,6% KH năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp – xây dựng; dịch vụ thương mại,

Năm 2023 Nông - lâm - thủy sản chiếm: sản 16,2%; CN-XD: 46,5%; TMDV: 37,3%.

Trên lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng nổi bật trong năm qua là các phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, " Năng xuất, chất lượng, hiệu quả"...các phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần lao động, sáng tạo, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhiều thôn duy trì được ngành nghề truyền thống về đan lát như thôn: Tân Sơn, HTX hương bài Vạn Thắng, tạo được công ăn, việc làm tăng thu nhập cho gia đình và cho các xã viên HTX; các hộ gia đình tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng như gia đình ông Nguyễn Văn Dân, ông Ngô Thọ Biên.....thôn Quyết Thắng, Ông Nguyễn Văn Lượng thôn Ban Thọ..... Mô hình phân viên nén dúi sâu của HTXDVNN

Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… không ngừng nổ lực phấn đấu, vượt qua khó của suy thoái kinh tế, giá cả vật tư tăng cao, để mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng lên những công trình, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, công ty và người lao động. Tiêu biểu trong phong trào là Công ty may xuất nhập khẩu Bình Minh…

Trên lĩnh vực dịch vụ thương mại, vận tải, các phong trào thi đua đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiêu biểu trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận tải là các thôn có Quốc lộ 45 đi qua, tận dụng lợi thế cận lộ để mở mang thêm các ngành, nghề dịch vụ, thương mại, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh...Những thành tích đạt được trên lĩnh vực Kinh tế là rất đáng trân trọng.

Nhiệt liệt biểu dương đội ngũ những người nông dân, công nhân kỷ thuật, cán bộ quản lý, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong năm qua đã vươn lên, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hăng say lao động trên các công trình, nhà máy, một nắng hai sương trên các cánh đồng, trang trại làm nên những mùa vàng bội thu.

2. Phong trào Thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới được phát động rộng khắp góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu và xã Nông thôn mới kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân; Các chỉ tiêu với các nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành, đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp để đạt tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu; 100% các thôn tổ chức, triển khai, thực hiện xây dựng và phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh. Các thôn tổ chức thi công, mở rộng, nâng cấp hệ thống các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh tiêu nước, đảm bảo giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư, tổ chức tu bổ, đào đắp, cứng hóa giao thông nội đồng, phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp; đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường khu dân cư, đảm bảo sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Tiêu biểu trong phong trào xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh là thôn:Ban Thọ, thôn Lăng Thôn, thôn Quyết Thắng.

Biểu dương các bộ phận, công chức chuyên môn và các đồng chí cán bộ thôn trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết về xây dựng NTM trên địa bàn.

3. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và các tổ chức hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều khởi sắc và phát triển, các làng văn hóa có sự thay đổi lớn về diện mạo, cơ sở vật chất nhà văn hoá thôn được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân theo hướng xây dựng các tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh; 100% các làng đã rà soát, bổ sung, sửa đổi Hương ước theo Nghị định 61/2023 của Chính phủ, 9/9 làng đều giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, 02 làng được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng Làng văn hóa tiêu biểu. Xã duy trì tốt chất lượng các tiêu chí về chuẩn Văn hóa Nông thôn mới.

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên, đảm bảo trang trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Người cao tuổi.

Các phong trào " Uống nước, nhớ nguồn" "đền ơn, đáp nghĩa "chăm sóc, phụng dưỡng đối tượng thương bệnh binh đảm bảo chất lượng, và giúp nhau làm kinh tế gia đình được đẩy mạnh. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo còn lại: 0,92%; hộ cận nghèo còn 1,73%. Các chính sách xã hội được coi trọng, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng BTXH được quan tâm đúng mức.

Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác " Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền". Thực hiện tốt 12 điều y đức, xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế luôn luôn chủ động, kịp thời.

Trong năm qua ngành giáo dục xã nhà thi đua đảm bảo chất lượng dạy và học, chất lượng phổ cập giáo dục Mầm Non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập THCS được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà được quan tâm thường xuyên; Ba nhà trường đã khắc phục khó khăn, để hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2022-2023 với chất lượng cao. Xét hoàn thành chương trình tiểu học 100%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98%, Hoàn thành chương trình năm học 2022-2023, tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, đạt trên 90%, đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt trên 98,3%, giáo dục mũi nhọn đạt trên 75%. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt trên 98,4%, giáo dục mũi nhọn trên 47%.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực hoạt động từ thiện, nhân đạo, đem lại hiệu quả cao như: Hội chử thập đỏ trong phong trào Hiến máu tình nguyện đạt trên 106% chỉ tiêu giao; Hội người cao tuổi trong phong trào thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Hội Khuyến học, trong phong trào khuyến học, khuyến tài; Hội làm vườn và trang trại trong phong trào cung cấp cây, con giống để hội viên và nhân dân mở rộng diện tích cải tạo vườn tạp; các tổ chức hội đã tích cực trong các phong trào vận động, quyên góp, xây dựng quỹ từ thiện, nhân đạo trong năm.

Nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, đã tận tụy vì lớp lớp học sinh thân yêu, những y sỹ đã tận tình, hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe nhân dân, các tổ chức cũng như các cá nhân và nhân dân trong xã với tinh thần, " Lá lành, đùm lá rách" với tình thương và trách nhiệm đã làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã, thực hiện tốt công tác chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tham gia giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

4. Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tại địa phương với những nội dung" Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện", đã có tác dụng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan điểm, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc nghiêm túc. Phong trào thi đua " Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", Phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào" Toàn dân bảo vệ ANTQ", xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng". Các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang đã được lực lượng (Công an xã và Lực lượng BCH quân sự xã ) và toàn dân tích cực tham gia. Lực lượng vũ trang xã nhà trong năm qua thực hiện tốt công tác bảo vệ thành công các sự kiện trọng đại của địa phương; giao đủ thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ cho đơn vị nhận quân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Chất lượng trong việc giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật được nâng cao, đảm bảo giải quyết những vụ việc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo ANTT, các đồng chí thuộc Trung đội dân quân cơ động và một số đồng chí thôn đội trưởng ở các thôn.

Biểu dương lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng công an xã đã chủ động chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

5. Phong trào thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, tiếp tục duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, lãnh đạo các thôn trong xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh; tiếp tục nâng cao hơn nữa các tiêu chí về vệ sinh ATTP là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bền vững thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là phong trào thi đua vận động quyên góp quỹ “ Ngày vì người nghèo”; không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào thi đua xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch đẹp; Phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phong trào “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của Mặt trận Tổ quốc; Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội nông dân; “Thanh niên xung kích phát triển Kinh tế - xã hội” của Đoàn thanh niên, “ Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo đời sống hội viên” mô hình Nhà sạch vườn đẹp của Hội Phụ nữ “Phát huy truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh xã nhà; “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo” năng xuất, chất lượng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn đã có nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua. Những thành tích đạt được của phong trào thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là rất to lớn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ cán bộ quản lý, trong chỉ đạo sản xuất, thu hút vốn đầu tư, huy động nguồn lực cùng địa phương, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã nhà. Biểu dương các đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nêu trên.

II. Công tác Khen thưởng

Năm 2023 Đảng bộ xã Đề nghị BTV Huyện ủy công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh và đề nghị khen thưởng cho 01 tập thể chi bộ và tặng giấy khen cho 02 cá nhân Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ, 05 năm ( giai đoạn 2019-2023 ). Tổ chức khen thưởng cho 02 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biêu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chính quyền Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 02 tập thể; 03 cá nhân; Phong trào thi đua trên lĩnh vực an ninh được Bộ trưởng BCA tặng Bằng khen cho tập thể Công an xã Vạn Thắng, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ số 12-NQ/ĐUCA và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng". MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã được MTTQ và các đoàn thể cấp huyện trở lên khen thưởng. Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua năm 2023, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 15 Tập thể, và 31 cá nhân. Những thành tích trên của các phong trào thi đua, yêu nước đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng–an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị vững mạnh toàn diện mà đại hội Đảng Bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2024

I. Mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Năm 2024 là năm quyết định hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ - CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen, qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, với tinh thần“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, gắn các hoạt động của các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhà lần thứ XXVIII, trong đó, tập trung thi đua, phấn đấu ở một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để từng bước chuyển sang sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị tăng trưởng của các ngành kinh tế gồm: “ Nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại”. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, phấn đấu thu vượt dự toán huyện giao. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thường xuyên quan tâm, giữ vững và phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí vệ sinh ATTP, phấn đấu xây dựng thành công xã ATTP nâng cao theo quy định.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chính sách đối với người có công. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó chú trọng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quan tâm đến chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng Trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu các Trường đều đạt Trường kiểu mẫu. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn cộng đồng học tập, xã hội học tập. Tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở rộng quy mô đào tạo nghề theo nhu cầu gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động tự thiện, nhân đạo”...,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại hình tội phạm, TNXH. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, phấn đấu dịch vụ công trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, được nhanh chóng, kịp thời; triệt để, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh"; Phong trào thi đua“Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng”.“Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu ”;“Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện” thực hiện tốt “Phong trào dân vận khéo”

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, các chi bộ đảng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Chính quyền tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở đối với các thôn trong xã, dân chủ trong cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý.

III. Các biện pháp Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, các trường, trạm và Trưởng thôn của các thôn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và định hướng, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, giám sát HĐND, điều hành của UBND, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể để thực hiện thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị mình gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; và học tập “Phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, và của địa phương, nhằm vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình thi đua phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước của Chính quyền; Phối kết hợp chặt chẽ của Mặt rận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện, đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Có thể khẳng định rằng năm 2023, là năm có nhiều những sự việc xảy ra về tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân xã nhà nói riêng, đồng thời cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao; mặc dù vậy, Phong trào thi đua và công tác Khen thưởng của xã nhà đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, điều hành cương quyết của Chính quyền, sự Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội trên địa bàn; Quê hương Vạn Thắng đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới; Với quyết tâm cao chúng ta tin tưởng rằng phong trào Thi đua của xã nhà, sẽ được “ Nâng lên tầm cao mới ”. Để thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 và xã ATTP nâng cao trên quê hương Vạn Thắng.

Sáng ngày 27/01/2024; UBND xã Vạn Thắng; Hội đồng Thi đua - khen thưởng xã Vạn Thắng long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết các phong trào thi đua năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024.
1. Thành phần mời tham gia hội nghị.

* Cấp huyện

- Đồng chí Huyện ủy viên- Trưởng phòng Nội vụ huyện;

- Đồng chí Chuyên viên Phòng Nội vụ ( Phụ trách lĩnh vực TĐ-KT cấp huyện )

* Cấp xã

- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;

- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ; Trưởng, các đoàn thể chính trị, các đoàn thể xã hội của xã;

- Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách khối Đảng, chính quyền cấp xã;

- Ban giám hiệu ba nhà trường, Trưởng trạm y tế, giám đốc HTXDVNN;

* Ở Thôn

- Các đồng chí Bí thư chi bộ-Trưởng thôn-Trưởng ban công tác mặt trận các thôn.

- Đại diện cho 15 tập thể và 31 cá nhân được khen thưởng năm 2023.

2. Thời gian: Bắt đầu từ: 08h00phút, ngày 27 tháng 01 năm 2024 ( Thứ bảy )

3. Địa điểm: Nhà văn hóa đa năng xã Vạn Thắng.

UBND XÃ VẠN THẮNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TĐ–KT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-HĐTĐKT Vạn Thắng, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào Thi đua –Khen thưởng năm 2023

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024


PHẦN THỨ NHẤT

I. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI

1. Về khó khăn

Năm 2023, tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân nói chung, cùng với cả nước, cả tỉnh, cả huyện, xã nhà cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật do ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu, giá cả vật tư, hàng hóa tăng cao, gây bất lợi cho người nông dân, làm ảnh hưởng đến phong trào Thi đua khen thưởng của địa phương.

2. Về thuận lợi

Được sự quan tâm giúp đỡ của huyện, Sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, Phối hợp có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể, sự cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và sự nổ lực của nhân dân trong xã. Phong trào Thi đua năm 2023 của xã nhà đạt được kết quả chủ yếu sau đây.

Kết quả phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng

Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen

Trong năm qua xã nhà đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Chương trình thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đảng Bộ xã, Khóa XXVIII, Nhiệm kỳ 2020–2025; phong trào thi đua học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, các sự kiện chính trị, thi đua xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu; thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi và các phong trào thi đua…

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sâu sát và cụ thể; sự phấn khởi, hăng hái thi đua của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và toàn thể nhân dân trong xã là yếu tố Quyết định để phong trào thi đua và công tác khen thưởng của xã nhà có sự chuyển biến mạnh mẽ.

I. Những kết quả chủ yếu của Phong trào Thi đua năm 2023

1. Phong trào Thi đua phát triển kinh tế được phát động sôi nổi, rộng khắp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế mùa vụ.

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, các phong trào thi đua tập trung chủ yếu vào việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, huy động sức đóng góp của nhân dân, để có nguồn lực đầu tư cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, thương mại, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Vì vậy: Tình hình kinh tế-xã hội của địa phương giữ được ổn định và tăng trưởng khá. Một số lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển mới, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích đất nông nghiệp được đưa vào sản xuất đạt 595,93ha; bằng 95,14% kế hoạch, trong đó diện tich lúa: 365ha, được cơ cấu 100% các loại giống lúa ngắn ngày, năng xuất lúa bình quân cả năm 126 tạ/ha; sản lượng thóc đạt 4.599 tấn, tăng 146 tấn so với cùng kỳ; Sản lượng lương thực quy thóc 4.854 tấn, đạt 105,5% kế hoạch năm. Chăn nuôi duy trì và phát triển tốt: Tổng đàn trâu, bò, bê, nghé: 350 con, tăng 6% so với CK, đạt 66% KH năm; Đàn lợn 1.740 con, bằng 83,1% so với CK; và đạt 53,9% KH năm; Đàn gia cầm 223.600 con, tăng gấp hơn 3 lần năm 2022. Trong đó, trang trại nuôi vịt CPI tại thôn Quyết Thắng mới đi vào hoạt động, có tổng đàn xuất chuồng đạt trên 160 nghìn con/năm. Phong trào phát triển kinh tế trang trại, gia trại được duy trì, công tác kiểm dịch, vệ sinh thú y được quan tâm. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, được thực hiện tốt; trong năm không có dịch bệnh xảy ra. Với diện tích 112,9 ha rừng ở hai thôn: Tân Sơn và Nhuệ Thôn, các hộ dân có đất trồng rừng, đều làm tốt khâu chăm sóc và bảo vệ, trong năm không xảy ra chặt phá rừng trái phép. Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tiếp tục được đầu tư, sản lượng nuôi, khai thác tăng hơn so với cùng kỳ.

Trong sản xuất nông nghiệp, phong trào thi đua đã được phát động rộng rải trong nhân dân như: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chuyển dịch cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, nhiều thôn thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa tập trung, từng bước thực hiện sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, vùng quy hoạch rau an toàn được duy trì sản xuất các loại cây rau mầu ngắn ngày cho năng xuất, chất lượng và hiệu quả; lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản đem lại hiệu quả cao.

Tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, gieo trồng lúa lai đem lại năng xuất cao là thôn: Tân Sơn, Qùy Thắng; Lăng Thôn; Quyết Thắng…Trong phong trào sản xuất vụ đông đưa các loại cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất là thôn: Qùy Thắng, Lăng thôn… Các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi như gia đình Ông Lê Văn Công; ông Lê Văn Nam – thôn Qùy Thắng, gia đình ông Lê Huy Công; gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm - Thôn Đông Tài; gia đình ông Lê Ngọc Thái; gia đình ông Trương Xuân Kỳ; gia đình Ông Nguyễn Văn Hoài – thôn Nhuệ Thôn; gia đình ông Hồ Sỹ Thọ- Thôn Quyết Thắng...

Trên lĩnh vực sản xuất TTCN, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ - thương mại cũng như thu khác đem lại những hiệu quả đáng khích lệ. Trong năm đã thành lập mới được 03 doanh nghiệp (đạt 150% chỉ tiêu huyện giao); Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 120 tỷ đồng. Giá trị sản xuất từ Công nghiệp-TTCN-ngành nghề-XD ước đạt 357,3 tỷ đồng và đạt 105,4% Kế hoạch năm. Thu nhập trên lĩnh vực Công nghiệp-TTCN-ngành nghề-XD ước đạt 146,7 tỷ đồng, đạt 98,5% KH năm.

Các loại hình dịch vụ thương mại hoạt động có hiệu quả, sản phẩm dịch vụ và hàng hóa bán lẻ tăng nhanh. Giá trị sản xuất từ nghành DVTM ước đạt 286,7 tỷ đồng; đạt 100,7% KH năm; Thu nhập từ DVTM ước đạt 103,2 tỷ đồng; tăng 16,7% so với CK và đạt 100,6% KH năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp – xây dựng; dịch vụ thương mại,

Năm 2023 Nông - lâm - thủy sản chiếm: sản 16,2%; CN-XD: 46,5%; TMDV: 37,3%.

Trên lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng nổi bật trong năm qua là các phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo", Phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, " Năng xuất, chất lượng, hiệu quả"...các phong trào thi đua đã phát huy được tinh thần lao động, sáng tạo, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn trong phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh. Nhiều thôn duy trì được ngành nghề truyền thống về đan lát như thôn: Tân Sơn, HTX hương bài Vạn Thắng, tạo được công ăn, việc làm tăng thu nhập cho gia đình và cho các xã viên HTX; các hộ gia đình tiêu biểu trên lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp – Xây dựng như gia đình ông Nguyễn Văn Dân, ông Ngô Thọ Biên.....thôn Quyết Thắng, Ông Nguyễn Văn Lượng thôn Ban Thọ..... Mô hình phân viên nén dúi sâu của HTXDVNN

Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn… không ngừng nổ lực phấn đấu, vượt qua khó của suy thoái kinh tế, giá cả vật tư tăng cao, để mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng lên những công trình, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp, công ty và người lao động. Tiêu biểu trong phong trào là Công ty may xuất nhập khẩu Bình Minh…

Trên lĩnh vực dịch vụ thương mại, vận tải, các phong trào thi đua đã chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, phục vụ nhân dân, góp phần vào sự phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Tiêu biểu trên lĩnh vực dịch vụ, thương mại và vận tải là các thôn có Quốc lộ 45 đi qua, tận dụng lợi thế cận lộ để mở mang thêm các ngành, nghề dịch vụ, thương mại, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh...Những thành tích đạt được trên lĩnh vực Kinh tế là rất đáng trân trọng.

Nhiệt liệt biểu dương đội ngũ những người nông dân, công nhân kỷ thuật, cán bộ quản lý, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn trong năm qua đã vươn lên, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hăng say lao động trên các công trình, nhà máy, một nắng hai sương trên các cánh đồng, trang trại làm nên những mùa vàng bội thu.

2. Phong trào Thi đua chung sức xây dựng Nông thôn mới được phát động rộng khắp góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thi đua xây dựng thôn kiểu mẫu và xã Nông thôn mới kiểu mẫu đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân; Các chỉ tiêu với các nhóm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều hành, đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp để đạt tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu; 100% các thôn tổ chức, triển khai, thực hiện xây dựng và phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh. Các thôn tổ chức thi công, mở rộng, nâng cấp hệ thống các tuyến đường giao thông nông thôn, kênh tiêu nước, đảm bảo giao thông và hệ thống tiêu thoát nước khu dân cư, tổ chức tu bổ, đào đắp, cứng hóa giao thông nội đồng, phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp; đồng thời thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường khu dân cư, đảm bảo sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Tiêu biểu trong phong trào xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh là thôn:Ban Thọ, thôn Lăng Thôn, thôn Quyết Thắng.

Biểu dương các bộ phận, công chức chuyên môn và các đồng chí cán bộ thôn trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết về xây dựng NTM trên địa bàn.

3. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và các tổ chức hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều khởi sắc và phát triển, các làng văn hóa có sự thay đổi lớn về diện mạo, cơ sở vật chất nhà văn hoá thôn được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân theo hướng xây dựng các tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh; 100% các làng đã rà soát, bổ sung, sửa đổi Hương ước theo Nghị định 61/2023 của Chính phủ, 9/9 làng đều giữ vững danh hiệu Làng văn hóa, 02 làng được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng Làng văn hóa tiêu biểu. Xã duy trì tốt chất lượng các tiêu chí về chuẩn Văn hóa Nông thôn mới.

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên, đảm bảo trang trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Người cao tuổi.

Các phong trào " Uống nước, nhớ nguồn" "đền ơn, đáp nghĩa "chăm sóc, phụng dưỡng đối tượng thương bệnh binh đảm bảo chất lượng, và giúp nhau làm kinh tế gia đình được đẩy mạnh. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, để thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo còn lại: 0,92%; hộ cận nghèo còn 1,73%. Các chính sách xã hội được coi trọng, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng BTXH được quan tâm đúng mức.

Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác " Lương y như từ mẫu, thầy thuốc như mẹ hiền". Thực hiện tốt 12 điều y đức, xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế luôn luôn chủ động, kịp thời.

Trong năm qua ngành giáo dục xã nhà thi đua đảm bảo chất lượng dạy và học, chất lượng phổ cập giáo dục Mầm Non, giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập THCS được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà được quan tâm thường xuyên; Ba nhà trường đã khắc phục khó khăn, để hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2022-2023 với chất lượng cao. Xét hoàn thành chương trình tiểu học 100%, xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98%, Hoàn thành chương trình năm học 2022-2023, tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, đạt trên 90%, đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Trường THCS chất lượng giáo dục đại trà đạt trên 98,3%, giáo dục mũi nhọn đạt trên 75%. Trường tiểu học chất lượng giáo dục đại trà đạt trên 98,4%, giáo dục mũi nhọn trên 47%.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực hoạt động từ thiện, nhân đạo, đem lại hiệu quả cao như: Hội chử thập đỏ trong phong trào Hiến máu tình nguyện đạt trên 106% chỉ tiêu giao; Hội người cao tuổi trong phong trào thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Hội Khuyến học, trong phong trào khuyến học, khuyến tài; Hội làm vườn và trang trại trong phong trào cung cấp cây, con giống để hội viên và nhân dân mở rộng diện tích cải tạo vườn tạp; các tổ chức hội đã tích cực trong các phong trào vận động, quyên góp, xây dựng quỹ từ thiện, nhân đạo trong năm.

Nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, đã tận tụy vì lớp lớp học sinh thân yêu, những y sỹ đã tận tình, hướng dẫn và chăm sóc sức khỏe nhân dân, các tổ chức cũng như các cá nhân và nhân dân trong xã với tinh thần, " Lá lành, đùm lá rách" với tình thương và trách nhiệm đã làm tốt công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn, những đối tượng yếu thế trong xã, thực hiện tốt công tác chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tham gia giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

4. Phong trào thi đua quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tại địa phương với những nội dung" Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, vững mạnh toàn diện", đã có tác dụng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan điểm, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc nghiêm túc. Phong trào thi đua " Học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", Phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào" Toàn dân bảo vệ ANTQ", xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng". Các phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang đã được lực lượng (Công an xã và Lực lượng BCH quân sự xã ) và toàn dân tích cực tham gia. Lực lượng vũ trang xã nhà trong năm qua thực hiện tốt công tác bảo vệ thành công các sự kiện trọng đại của địa phương; giao đủ thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ cho đơn vị nhận quân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Chất lượng trong việc giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật được nâng cao, đảm bảo giải quyết những vụ việc đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng trên mặt trận sẵn sàng chiến đấu, phong trào vì an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo ANTT, các đồng chí thuộc Trung đội dân quân cơ động và một số đồng chí thôn đội trưởng ở các thôn.

Biểu dương lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng công an xã đã chủ động chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh tôn giáo vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

5. Phong trào thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; Quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh, đã tạo nên sự thống nhất về nhận thức chính trị, nâng cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng, tiếp tục duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, lãnh đạo các thôn trong xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu, thôn thông minh; tiếp tục nâng cao hơn nữa các tiêu chí về vệ sinh ATTP là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong năm qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bền vững thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là phong trào thi đua vận động quyên góp quỹ “ Ngày vì người nghèo”; không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào thi đua xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch đẹp; Phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. Phong trào “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” của Mặt trận Tổ quốc; Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội nông dân; “Thanh niên xung kích phát triển Kinh tế - xã hội” của Đoàn thanh niên, “ Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm lo đời sống hội viên” mô hình Nhà sạch vườn đẹp của Hội Phụ nữ “Phát huy truyền thống anh Bộ đội cụ Hồ” của Hội Cựu chiến binh xã nhà; “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo” năng xuất, chất lượng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn đã có nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện trong các phong trào thi đua. Những thành tích đạt được của phong trào thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là rất to lớn.

Chúng ta nhiệt liệt: Biểu dương đội ngũ cán bộ quản lý, trong chỉ đạo sản xuất, thu hút vốn đầu tư, huy động nguồn lực cùng địa phương, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, công nghệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của xã nhà. Biểu dương các đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nêu trên.

II. Công tác Khen thưởng

Năm 2023 Đảng bộ xã Đề nghị BTV Huyện ủy công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh và đề nghị khen thưởng cho 01 tập thể chi bộ và tặng giấy khen cho 02 cá nhân Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu nhiệm vụ, 05 năm ( giai đoạn 2019-2023 ). Tổ chức khen thưởng cho 02 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biêu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chính quyền Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 02 tập thể; 03 cá nhân; Phong trào thi đua trên lĩnh vực an ninh được Bộ trưởng BCA tặng Bằng khen cho tập thể Công an xã Vạn Thắng, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ số 12-NQ/ĐUCA và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng". MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã được MTTQ và các đoàn thể cấp huyện trở lên khen thưởng. Tổ chức tổng kết các phong trào thi đua năm 2023, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 15 Tập thể, và 31 cá nhân. Những thành tích trên của các phong trào thi đua, yêu nước đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng–an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống Chính trị vững mạnh toàn diện mà đại hội Đảng Bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA

VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2024

I. Mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng

Năm 2024 là năm quyết định hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Do vậy địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua - Khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ - CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen, qua đó làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội, với tinh thần“Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, gắn các hoạt động của các phong trào thi đua với việc thực hiện thắng lợi Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhà lần thứ XXVIII, trong đó, tập trung thi đua, phấn đấu ở một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để từng bước chuyển sang sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi giá trị để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, khuyến khích phát triển các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục duy trì và nâng cao giá trị tăng trưởng của các ngành kinh tế gồm: “ Nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại”. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, phấn đấu thu vượt dự toán huyện giao. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thường xuyên quan tâm, giữ vững và phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí vệ sinh ATTP, phấn đấu xây dựng thành công xã ATTP nâng cao theo quy định.

Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chính sách đối với người có công. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo. Trong đó chú trọng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quan tâm đến chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà. Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng Trường chuẩn quốc gia. Phấn đấu các Trường đều đạt Trường kiểu mẫu. Duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn cộng đồng học tập, xã hội học tập. Tiếp tục tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mở rộng quy mô đào tạo nghề theo nhu cầu gắn với chuyển đổi cơ cấu lao động trong nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thực hiện tốt xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, môi trường; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và các cuộc vận động tự thiện, nhân đạo”...,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại hình tội phạm, TNXH. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp làm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, phấn đấu dịch vụ công trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao, phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, được nhanh chóng, kịp thời; triệt để, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh"; Phong trào thi đua“Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng”.“Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu ”;“Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện” thực hiện tốt “Phong trào dân vận khéo”

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, các chi bộ đảng trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; Chính quyền tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở đối với các thôn trong xã, dân chủ trong cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý.

III. Các biện pháp Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, các trường, trạm và Trưởng thôn của các thôn, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao và định hướng, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, giám sát HĐND, điều hành của UBND, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể để thực hiện thi đua phù hợp với tình hình của đơn vị mình gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”; và học tập “Phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, và của địa phương, nhằm vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình thi đua phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước của Chính quyền; Phối kết hợp chặt chẽ của Mặt rận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức thực hiện, đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Có thể khẳng định rằng năm 2023, là năm có nhiều những sự việc xảy ra về tình hình kinh tế - Chính trị trên thế giới và khu vực cũng như trong nước, đã tác động không nhỏ đến tâm lý của nhân dân xã nhà nói riêng, đồng thời cũng gặp phải không ít những khó khăn, thử thách về thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, trái quy luật, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao; mặc dù vậy, Phong trào thi đua và công tác Khen thưởng của xã nhà đã có những chuyển biến tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, điều hành cương quyết của Chính quyền, sự Phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội trên địa bàn; Quê hương Vạn Thắng đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới; Với quyết tâm cao chúng ta tin tưởng rằng phong trào Thi đua của xã nhà, sẽ được “ Nâng lên tầm cao mới ”. Để thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, thực hiện mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 và xã ATTP nâng cao trên quê hương Vạn Thắng.