Truy cập

Hôm nay:
178
Hôm qua:
232
Tuần này:
1452
Tháng này:
3123
Tất cả:
229763

Ý kiến thăm dò

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ VẠN THẮNG KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2024-2029

Ngày 13/03/2024 10:32:12

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM XÃ VẠN THẮNG KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2024-2029

Căn cứ điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thực hiện Chỉ thị 20-CT/HU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nông Cống lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 16/KH-MTNC, ngày 18/8/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nông Cống về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Ban cấp xã, cấp huyện tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ngày 11 và ngày 12 tháng 3 năm 2024; Được sự Đồng ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nông Cống và sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Thắng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Thắng long trọng tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Thắng lần thứ xxi, Nhiệm kỳ 2024-2029 tại Nhà văn hóa đa năng xã Vạn Thắng.
Về dự và Chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện Nông Cống; đồng chí: Đồng Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí: Lương Minh Hùng - Huyện ủy viên - Phó trưởng ban dân vận huyện ủy; đồng chí Thiệu Khắc Yên - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; và các đồng chí chuyên viên thuộc các ban của huyện ủy; Phóng viên Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện dự và đưa tin Đại hội.
Về phía địa phương có đồng chí: Lê Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Phạm Hồng Phi - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí: Châu Hồng Tuấn - Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã và đồng dhí cán bộ, công chức thuộc khối Đảng, chính quyền; Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế; giám đốc các hợp tác xã; đại diện các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; các đồng chí là Bí thư chi bộ - Trưởng thôn của các thôn trong xã cùng với 83 đại biểu tham dự đại hội.
Đồng chí: Nguyễn Song Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024, khai mạc Đại hội.
Đồng chí: Trần Thị An - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội - Thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024 trình tại Đại hội khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Tiếp đó Đoàn chủ tịch Đại hội Điều hành các nội dung chương trình của Đại hội - Đại hội thành công tốt đẹp.
Căn cứ điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thực hiện Chỉ thị 20-CT/HU, ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nông Cống lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 16/KH-MTNC, ngày 18/8/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nông Cống về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Ban cấp xã, cấp huyện tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ngày 11 và ngày 12 tháng 3 năm 2024; Được sự Đồng ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nông Cống và sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Thắng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Thắng long trọng tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Thắng lần thứ xxi, Nhiệm kỳ 2024-2029 tại Nhà văn hóa đa năng xã Vạn Thắng.
Về dự và Chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Trọng Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện Nông Cống; đồng chí: Đồng Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí: Lương Minh Hùng - Huyện ủy viên - Phó trưởng ban dân vận huyện ủy; đồng chí Thiệu Khắc Yên - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nông Cống; và các đồng chí chuyên viên thuộc các ban của huyện ủy; Phóng viên Trung tâm văn hóa thể thao và du lịch huyện dự và đưa tin Đại hội.
Về phía địa phương có đồng chí: Lê Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Phạm Hồng Phi - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí: Châu Hồng Tuấn - Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã và đồng dhí cán bộ, công chức thuộc khối Đảng, chính quyền; Hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y tế; giám đốc các hợp tác xã; đại diện các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; các đồng chí là Bí thư chi bộ - Trưởng thôn của các thôn trong xã cùng với 83 đại biểu tham dự đại hội.
Đồng chí: Nguyễn Song Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024, khai mạc Đại hội.
Đồng chí: Trần Thị An - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội - Thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024 trình tại Đại hội khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Tiếp đó Đoàn chủ tịch Đại hội Điều hành các nội dung chương trình của Đại hội - Đại hội thành công tốt đẹp.