Truy cập

Hôm nay:
4
Hôm qua:
143
Tuần này:
430
Tháng này:
3772
Tất cả:
230412

Ý kiến thăm dò

Hội nghị tiếp xúc của Đại biểu HĐND huyện, khóa 20 với cử tri xã Vạn Thắng

Ngày 13/06/2023 10:38:44

Hội nghị tiếp xúc của Đại biểu HĐND huyện, khóa 20 với cử tri xã Vạn Thắng

Sáng ngày 13/6/2023; Ban Thường trực UBMTTQ xã, phối hợp với Thường trực HĐND xã Vạn Thắng, Tổ chức hội nghị để Đại biểu HĐND huyện, tiếp xúc với cử tri xã Vạn Thắng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ VIII, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại điểm tiếp xúc: Nhà văn hóa đa năng của xã Vạn Thắng.
Thời gian 1/2 ngày ( Bắt đầu từ 07h00, ngày 13/6/2023.
Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ; Đại biểu HĐND xã; Ban Thường trực UBMTTQ xã; Ban Thường vụ, Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể của xã; Ban giám hiệu ba nhà trường; Chủ tịch các tổ chức Hội ; Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Trưởng trạm y tế; Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trưởng ban công tác mặt trận của các thôn trong xã và Mời toàn thể của tri trong xã về tham gia hội nghị Tiếp xúc.
Ông: Nguyễn Song Hoài - Chủ tịch UBMTTQ xã khai mạc và Chủ tọa hội nghị Tiếp xúc cử tri.
Tại hội nghị: Thay mặt Tổ HĐND huyện khu vực, Ông: Nguyễn Thái Sơn - Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện các tháng còn lại của năm 2023.
Ông: Lê Văn Đồng - thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, thông qua dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 8-HĐND huyện Khóa XX, và báo cáo kết quả tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Tại hội nghị: Cử tri trong xã tham gia 05 ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; đầu tư công; Cơ chế chính sách trong xây dựng thôn kiểu mẫu, xã kiểu mẫu; hệ thống điện và đầu tư xây dựng hạ tầng.
Tại hội nghị đồng chí Châu Hồng Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, tiếp thu và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của địa phương.
Thay mặt tổ Đại biểu HĐND huyện khu vực. Đồng chí Lê Trọng Hùng - Ủy viên BTV- Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện tiếp thu, giải trình và trả lời những ý kiến, kiến nghị đề xuất của địa phương.
Cử tri không tham gia ý kiến gì thêm.
Ông: Nguyễn Song Hoài - Chủ tịch UBMTTQ xã bế mạc hội nghị tiếp xúc cử tri lưc: 09h50 phút.
Sáng ngày 13/6/2023; Ban Thường trực UBMTTQ xã, phối hợp với Thường trực HĐND xã Vạn Thắng, Tổ chức hội nghị để Đại biểu HĐND huyện, tiếp xúc với cử tri xã Vạn Thắng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ VIII, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đại điểm tiếp xúc: Nhà văn hóa đa năng của xã Vạn Thắng.
Thời gian 1/2 ngày ( Bắt đầu từ 07h00, ngày 13/6/2023.
Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ; Đại biểu HĐND xã; Ban Thường trực UBMTTQ xã; Ban Thường vụ, Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể của xã; Ban giám hiệu ba nhà trường; Chủ tịch các tổ chức Hội ; Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Trưởng trạm y tế; Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trưởng ban công tác mặt trận của các thôn trong xã và Mời toàn thể của tri trong xã về tham gia hội nghị Tiếp xúc.
Ông: Nguyễn Song Hoài - Chủ tịch UBMTTQ xã khai mạc và Chủ tọa hội nghị Tiếp xúc cử tri.
Tại hội nghị: Thay mặt Tổ HĐND huyện khu vực, Ông: Nguyễn Thái Sơn - Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện các tháng còn lại của năm 2023.
Ông: Lê Văn Đồng - thay mặt Tổ đại biểu HĐND huyện, thông qua dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ 8-HĐND huyện Khóa XX, và báo cáo kết quả tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Tại hội nghị: Cử tri trong xã tham gia 05 ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp; đầu tư công; Cơ chế chính sách trong xây dựng thôn kiểu mẫu, xã kiểu mẫu; hệ thống điện và đầu tư xây dựng hạ tầng.
Tại hội nghị đồng chí Châu Hồng Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vạn Thắng, tiếp thu và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của địa phương.
Thay mặt tổ Đại biểu HĐND huyện khu vực. Đồng chí Lê Trọng Hùng - Ủy viên BTV- Trưởng ban dân vận - Chủ tịch UBMTTQ huyện tiếp thu, giải trình và trả lời những ý kiến, kiến nghị đề xuất của địa phương.
Cử tri không tham gia ý kiến gì thêm.
Ông: Nguyễn Song Hoài - Chủ tịch UBMTTQ xã bế mạc hội nghị tiếp xúc cử tri lưc: 09h50 phút.